Arç Cooperativa i Tandem Go, intercooperen!

Arç Cooperativa i Tandem Go, intercooperen!

Des de Tandem Go, ens plau comunicar que hem iniciat una aliança amb Arç Cooperativa, corredoria d’assegurança ètica, per a ampliar l’oferta d’assegurances de salut dins dels plans de retribució flexible i promocionar les opcions de l’Economia Social.

L’aliança amb Arç Cooperativa, suposa un gran pas per a seguir treballant en els nostres objectius principals:

Promocionar el consum de serveis de l’Economia Social. Arç Cooperativa, és una corredoria especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Treballar conjuntament ens permet promocionar i visibilitzar les opcions d’assegurances que hi ha a l’Economia Social: Assistència Sanitària (propietat d’una cooperativa de metges) i Previsora General (mutualitat de previsió social).

Seguir incrementant el poder adquisitiu de les persones treballadores. La col·laboració permet facilitar l’accés de les persones treballadores a les assegurances de salut. Les persones usuàries podran contractar diferents cobertures i preus avantatjosos per a elles i les seves famílies, ajustant-se a les seves necessitats. Per a una unitat familiar de 4 persones, contractar l’assegurança de salut a través de la retribució flexible, suposaria un estalvi d’uns 600€ anuals.

Oferir una fórmula a les organitzacions de l’Economia Social i Tercer Sector per a millorar les condicions de les persones treballadores. Les organitzacions poden gestionar les assegurances sense assumir càrregues administratives. Des de l’inici, compten amb diverses ofertes d’assegurances de salut i no cal que realitzin cap gestió per a posar-les en marxa. Ens encarreguem de tot el procés: difusió, altes, modificacions, baixes…

Per tant, el fi últim de la intercooperació, és millorar les condicions laborals de les persones treballadores de l’ESS i TS. Actualment, la realitat del sector ens mostra la necessitat d’implementar canvis: els salaris són un 19% inferiors que al sector privat i la fidelització de talent, un 23% inferior.

Què són les assegurances ètiques i solidàries?

Les assegurances ètiques i solidàries són aquelles que introdueixen dins la seva pròpia activitat valors compartits amb el mutualisme i les finances ètiques:

  • Mutualitat: L’assegurança ha de ser un instrument comunitari.
  • Equitat: Ha de garantir un accés universal.
  • Transparència: Proposa una relació entre iguals.

Arç Cooperativa és una corredoria d’assegurances ètiques i solidàries i, a més,  és la primera mediadora d’assegurances d’Europa que opera amb el segell EthSI (Ethical and Solidarity based Insurances). 

El segell EthSI és un distintiu de qualitat que valora el grau de transparència i bones pràctiques que duen a terme les companyies i gestores asseguradores. Aquests criteris són avaluats cada any per l’Observatori de les Finances Ètiques a través d’un comitè independent.

Quines assegurances de salut es poden contractar a través de Tandem Go?

Amb la col·laboració de Tandem Go i Arç Cooperativa s’ha ampliat la cartera d’assegurances que es poden incloure en el pla de retribució flexible:

  • Assistència Sanitària Col·legial: Asseguradora mèdica propietat dels metges a través d’una cooperativa sense ànim de lucre, amb l’objectiu principal d’aconseguir un sistema sanitari de medicina social i col·lectiva en llibertat. Preval la cogestió entre els dos col·lectius fonamentals: professionals de la medicina i persones assegurades. 
  • Previsora General: Mutualitat de previsió social, la qual opera amb el suport mutu com a base i fonament de totes les seves actuacions i argumentari. L’objectiu principal és oferir solucions als seus mutualistes, sense ànim de lucre i revertint tots els beneficis en nous serveis que millorin l’atenció dels seus socis. Previsora General compta amb el segell EthSi.

En cas que l’organització ja compti amb un contracte d’assegurança col·lectiu, es podrà incloure dins del pla de retribució flexible.

 

Si ja disposo del pla de retribució flexible, com puc contractar una assegurança de salut?

Per tal d’incloure l’assegurança de salut dins del teu pla de retribució flexible, cal que segueixis els següents passos: 

  1. Consulta les pòlisses disponibles a la plataforma i escull abans del dia 10 de cada mes la cobertura que s’ajusti a les teves necessitats i a les de la teva família.
  2. Si selecciones la pòlissa abans del dia 10, es farà efectiva la selecció a la nòmina d’aquell mes i podràs començar a gaudir del servei el dia 1 del mes següent.
  3. Ens encarreguem de gestionar la pòlissa amb la teva organització. Rebràs un correu amb tota la informació necessària per fer el qüestionari de salut.
  4. El mes següent, t’enviarem la targeta de l’assegurança al teu domicili.

 

Disposes d’una assegurança contractada amb una altra entitat i vols canviar? Comença a gestionar el canvi 2 mesos abans que la teva assegurança venci. Et recomanem no fer efectiu el canvi fins que rebis la confirmació de la nova asseguradora.