La pujada del Salari Mínim Interprofessional, com pot impactar al meu pla de retribució flexible?

retribució flexible

La pujada del Salari Mínim Interprofessional, com pot impactar al meu pla de retribució flexible?

El govern ha anunciat una actualització del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a aquest 2024. L’SMI és una eina legislativa establerta a través d’un Reial decret i revisada anualment. Aquest busca establir un llindar mínim d’ingressos per a les persones treballadores, amb el propòsit de garantir condicions laborals dignes i l’accés a necessitats bàsiques, com alimentació, habitatge, educació i salut.

Què ha canviat en el Salari Mínim Interprofessional aquest 2024?

Aquest any 2024, l’SMI s’ha situat en 1.134€ bruts mensuals (14 pagues), la qual cosa implica una pujada d’un 5% respecte al SMI de l’any anterior i suposa una pujada anual de 15.120€ (l’any passat) a 15.876€ (any actual).

En els pròxims dies, el Govern aprovarà l’augment del SMI per a 2024, un augment que tindrà efectes retroactius a 1 de gener d’enguany.

Quines implicacions té aquesta pujada del SMI en el Pla de Retribució Flexible?

La retribució flexible permet a les persones treballadores destinar part del seu salari a serveis exempts d’IRPF, amb el que el seu poder adquisitiu augmenta.

Els serveis que, per llei, poden incloure’s en els plans de retribució flexible són: targeta restaurant, targeta transporti, segur de salut, escola infantil i formacions.
Aquests plans tenen 2 requisits legals importants a tenir en compte:

  1. La part de salari que les persones treballadores poden cobrar en serveis exempts mai podrà superar el 30% del seu salari brut anual.
  2. L’Estatut de Treballadors defineix que les persones treballadores han de cobrar en líquid, com a mínim, el Salari Mínim Interprofessional. Per tant, la retribució flexible no pot minorar aquest import.

 

A Tandem Go tenim la missió de millorar les condicions laborals de les persones treballadores de l’Economia Social i Tercer Sector, i amb l’objectiu que implementar un pla de retribució flexible no suposi un mal de cap ni càrregues administratives extres a les organitzacions o gestories.


Per aquesta raó, hem actualitzat els límits legals en la plataforma i els hem adaptat a la modificació del SMI. Així, les persones treballadores podran triar quina part del seu salari cobrar en serveis exempts sense haver de preocupar-se per res.


Uneix-te a Tandem Go i comença a estalviar!