Previsora General – L’alternativa a la mútua tradicional

Previsora General – L’alternativa a la mútua tradicional

Amb la recent aliança entre Tandem Go i Arç Cooperativa, s’ha inclòs dins de la cartera de serveis de retribució flexible companyies asseguradores de l’economia social i entitats que compten amb el segell EthSI. Aquest és el cas de Previsora General. 

D’aquesta manera, l’oferta d’assegurances de salut dins dels plans de retribució flexible de Tandem Go s’amplia, permetent a les usuàries estalviar i augmentar el seu poder adquisitiu contractant assegurances de salut.

Previsora General és una mutualitat de previsió social creada l’any 1989 i amb més de 90 anys d’història lligats al mutualisme i a l’economia social. Previsora neix amb un objectiu: cobrir riscos lligats a les persones en la seva relació amb el món del treball, com el de la invalidesa, els accidents o la mort. Actualment, compta amb més de 40.000 especialistes, professionals i centres mèdics concertats a tota la xarxa de serveis sanitaris d’Espanya.

Què és una mutualitat de previsió social i què la diferencia d’una mútua tradicional?

En una mutualitat de previsió social no hi ha accionistes a qui repartir dividends, sinó que les mutualistes en són les propietàries. El que és el mateix, no existeix ànim de lucre: l’objectiu principal de les mutualitats és oferir serveis de qualitat a les persones assegurades. Així, en el cas que es generin excedents, aquests no es repartiran entre les mutualistes, sinó que es destinaran a reserves. Aquestes reserves permeten transformar els riscos individuals en riscos col·lectius.

El govern i gestió d’aquest tipus de mutualitats es regeixen pel principi de participació democràtica. A Previsora General, per assegurar que es respecten els drets de tots els mutualistes, es disposa d’una figura administrativa externa: el defensor del mutualista. La funció d’aquesta figura és solucionar reclamacions provinents de contractes, equitat, bones pràctiques, etc. 

Previsora General, companyia d’assegurances ètiques i solidàries

Les companyies d’assegurances ètiques i solidàries recuperen valors socials i principis del moviment assegurador: mutualitat, la comunitat, l’equitat i la transparència.

Previsora General, oferint aquest tipus d’assegurances, comparteix moltes d’aquestes característiques:

  • Segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance): Segell que promou les assegurances ètiques i solidàries, ja que valora criteris amb l’objectiu d’oferir transparència al mercat de les assegurances. 
  • Proximitat i transparència: Els mutualistes coneixen a on es destinen els seus diners i en quins projectes s’inverteixen. Tanmateix, es gestionen les diverses pòlisses que es comercialitzen  de manera eficient i s’orienta buscant  la satisfacció de totes les sòcies que formen part de la mutualitat.
  • Igualtat: Més del 50% de la plantilla de Previsora General està formada per dones en diferents càrrecs i dins de l’equip de direcció, el 70% són dones. A més, existeix un compromís amb la paritat i la igualtat en matèria retributiva i de promoció.
  • Respecte amb el medi ambient: Previsora General va iniciar fa 10 anys el projecte Eco PG amb el qual transmet els valors vinculats al medi ambient a totes les treballadores de l’entitat.  
  • Consciència social: Part dels excedents de Previsora General es destinen a garanties i prestacions. En destaca una protecció de pagaments per a aturats i la defensa jurídica gratuïta

Quines pòlisses de Previsora General puc afegir al meu pla de retribució flexible?

A la plataforma digital de Tandem Go, podràs escollir el contracte d’assegurança que s’adapti millor a les teves necessitats i les de la teva família i incloure’l al pla de retribució flexible. En concret, disposes de dues opcions:

  • Previsalut Bàsic: Inclou visites, proves diagnòstiques i tractaments ambulatoris
  • Previsalut: Inclou visites, proves diagnòstiques, tractaments ambulatoris, hospitalització i intervenció quirúrgica.


Vols conèixer el quadre mèdic de Previsora General? Consulta’l aquí.