Descobrint el Segell EthSI: Assegurances Ètiques i Solidàries

Descobrint el Segell EthSI: Assegurances Ètiques i Solidàries

Cada cop més persones busquen opcions alineades amb els seus valors i principis ètics en tots els aspectes de la vida, incloent-hi els serveis financers i d’assegurances. En concret, el 63% de les persones compren o defensen marques basant-se en les seves creences i principis (aquest percentatge puja fins al 73% en persones de 14 i 26 anys), segons dades del Baròmetre Edelman del 2022.

És aquí on apareix el segell europeu EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance), una iniciativa amb un propòsit clar: avaluar i garantir la qualitat en la gestió de companyies d’assegurances, corredories i productes asseguradors, mentre promou activament l’ús d’assegurances ètiques i solidaries.

El segell EthSI va néixer el 2008 gràcies al compromís de l’Observatori de Finances Ètiques, qui va crear aquesta certificació per al sector assegurador amb l’objectiu d’assegurar que tant la gestió de les entitats com els productes que ofereixen s’adhereixin a pràctiques ètiques, brindant així una opció transparent i conscient per a les persones usuàries.

Aquest segell es basa en criteris rigorosos per avaluar les companyies asseguradores, els mediadors d’assegurances i les pòlisses d’assegurances. Alguns d’aquests criteris inclouen:

  1. Responsabilitat envers la comunitat i el territori: Foment de l’economia local i de proximitat, a més d’un enfocament social i solidari en la creació de productes.
  2. Equitat i transparència: Compromís amb l’elaboració i la publicació del Balanç Social o memòria de responsabilitat.
  3. Responsabilitat econòmica: Impuls de compres a l’economia social i solidària.
  4. Responsabilitat ambiental: Implementació de polítiques de sostenibilitat i mesurament d’indicadors energètics i de consum.
  5. Responsabilitat laboral: Adopció de polítiques salarials justes, promoció de la conciliació laboral i mesures per assolir la igualtat d’oportunitats.
  6. Estructura societària: Foment del cooperativisme, mutualisme i economia solidària per a una base sòlida i responsable.
  7. Inversió responsable i ètica: Establiment de polítiques de gestió d’inversions amb criteris ètics, contribuint així a un impacte positiu a la societat.

L’impacte d’aquestes assegurances ètiques i solidàries ha anat creixent amb el pas dels anys. Segons les dades més recents d’EthSI, el 2022, les asseguradores i mutualitats registrades amb aquest segell van generar 1.588 milions d’euros en primes i van representar un significatiu 2,5% del volum total de primes a Espanya. Es van gestionar 4,7 milions de pòlisses a través de companyies asseguradores ètiques i a les entitats d’assegurances ètiques es van fer servir 2.050 persones, amb un 30% de càrrecs directius ocupats per dones.

Arç Cooperativa i Tandem Go

Tandem Go ha iniciat una col·laboració amb Arç Cooperativa, la primera corredoria d’assegurances amb el segell EthSI. D’aquesta manera, a més d’ampliar l’oferta d’assegurances de salut dins dels plans de retribució flexible, apostem per una gestió ètica dels productes asseguradors amb la intermediació d’una entitat certificada amb el nivell de registre màxim. D’aquesta manera, permetem a les usuàries de Tandem Go poder estalviar mentre curen la salut.

Pots consultar els productes asseguradors que pots incloure al teu pla de retribució flexible aquí