Assegurança de salut amb Assistència Sanitària i Tandem Go

Assegurança de salut amb Assistència Sanitària i Tandem Go

Amb la recent col·laboració de Tandem Go i Arç Cooperativa, la cartera de serveis de retribució flexible ja compta amb entitats acreditades amb el segell EthSI d’assegurança ètica. Tanmateix, s’han adherit aquelles que formen part de l’economia social i solidària. Aquest és el cas d’Assistència Sanitària.

D’aquesta manera, l’oferta d’assegurances de salut dins dels plans de retribució flexible de Tandem Go s’amplia i permet a les usuàries estalviar i augmentar el seu poder adquisitiu contractant assegurances de salut afins als seus valors.

Assistència Sanitària, propietat d’una cooperativa de metges

Assistència Sanitària Col·legial va ser fundada l’any 1957 el Dr. Josep Espriu, qui va idear i impulsar el cooperativisme sanitari. Actualment, és dirigida i gestionada per més de 5.000 metges que conformen la cooperativa de metges Autogestió Sanitària, nascuda l’any 1978. 

Assistència Sanitària compta, avui en dia, amb més de 200.000 persones assegurades i un quadre facultatiu de 5.397 metges.  

En són socis, de manera exclusiva i obligatòria, tots els metges accionistes d’Assistència, amb l’única finalitat de tenir cura de tothom i d’exercir la millor medicina en cada moment. Tenint en compte el seu caràcter cooperatiu, la seva estructura social està basada en la igualtat de participació de les sòcies.

El seu model d’autogestió és un exemple de cooperativisme sanitari, basat en la igualtat entre metges i persones usuàries en els òrgans de decisió i de gestió. L’objectiu d’aquest model és promoure i desenvolupar aquells valors àmpliament coneguts i implementats al cooperativisme però aplicats al sector sanitari: respecte, transparència, igualtat i responsabilitat.

Amb aquesta fórmula, les dues parts interessades (professionals de la medicina i persones assegurades) veuen satisfetes les seves necessitats: per una banda, els metges poden exercir la seva vocació en llibertat i, per l’altra, les usuàries reben una atenció mèdica òptima i de qualitat.

Quins són els trets diferencials d’Assistència Sanitària?

  • Medicina: La salut dels assegurats es troba en mans de metges que gestionen l’asseguradora amb criteris de qualitat, no de rendibilitat, fet que permet garantir un alt nivell d’exigència mèdica i humana. Tanmateix, els professionals obtenen una retribució i unes condicions laborals justes.
  • Enfocament social: S’atenen col·lectius vulnerables, com ara persones refugiades, amb discapacitat o dependents, grans i amb malalties cròniques. 
  • Cooperativisme: Basant-se en principis de l’economia social, no hi ha intermediaris ni ànim de lucre. Els recursos es reinverteixen per poder oferir més serveis, es prioritza l’ocupació de qualitat sense interessos especulatius, i s’assegura la participació de tothom en els òrgans de govern. Al no existir retribució econòmica al capital, tots els beneficis es reinverteix en la millora de les instal·lacions o en augmentar el personal. 
  • Sostenibilitat: La sostenibilitat en el temps és possible, entre altres coses, per l’absència d’afany de lucre. Paral·lelament, es continua treballant per adaptar-se a reptes complexos, com l’avenç en la digitalització dels processos i l’aposta per la comunicació digital. A més, es renoven constantment nous serveis i avantatges, per tal d’incrementar el benestar de les persones involucrades. 

Quins contractes d’assegurança d’Assistència Sanitària puc afegir al meu pla de retribució flexible?

A la plataforma digital de Tandem Go, podràs escollir el contracte d’assegurança que s’adapti millor a les teves necessitats i les de la teva família i incloure’l al teu pla de retribució flexible. En concret, disposes de dues opcions:

  • Cobertura bàsica: La solució perfecta per a la salut de cada dia, amb una àmplia cobertura adaptada a les teves necessitats.
  • Cobertura completa: Sentiràs la tranquil·litat de comptar en tot moment amb una cobertura completa i el quadre mèdic més extens.

Vols conèixer el quadre mèdic d’Assistència Sanitària? Consulta’l aquí. 

Afegeix l’assegurança de salut dins del teu pla de retribució flexible a través de la plataforma digital de Tandem Go.